Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 

Samen Eten 2020

 

Ook voor 2020 heeft Kok Lau van de Bergh toegezegd om de bijeenkomsten Samen Eten - met zijn team - weer te verzorgen. De eerste bijeenkomst is op donderdag 23 januari, gevolgd door donderdag 27 februari. De overige bijeenkomsten vinden steeds plaats op iedere 4e donderdag van de maand. Dringend wordt verzocht om niet eerder dan 18.00 uur de zaal - via de achterzijde - te betreden.

 

Stella Maris Samen Etentekst

 

De prijs in 2020 bedraagt € 10,50 per persoon.

Deelname is slechts mogelijk door betaling van de verschuldigde kosten op de rekening van de Stichting Seniorenraad Valkenburg NL66RABO 0302 1324 30 onder vermelding van de naam van de deelnemers en de keuze 'vlees' of 'vis'. In verband met de beschikbare ruimte kunnen maximaal 60 personen deelnemen.