Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Samen eten in Stella Maris 2019

 

 

 

In overleg met Kok Lau van de Bergh zijn we erin geslaagd om de succesvolle bijeenkomsten Samen Eten in de maanden september(donderdag 26e), oktober(donderdag24e) en november(donderdag28e) een vervolg te geven. Dringend wordt verzocht om niet eerder dan 18.00 uur de zaal - via de achterzijde - te betreden.

 

Om de kwaliteit te waarborgen, gezien de prijsverhogingen en om de goede samenwerking te waarborgen zijn we - zoals reeds in mei aangekondigd - met ingang van september helaas genoodzaakt om de prijs te verhogen naar €9,00 per persoon.

 

Deelname is slechts mogelijk door betaling van de verschuldigde kosten op de rekening van de Stichting Seniorenraad Valkenburg NL66RABO 0302 1324 30 onder vermelding van de naam van de deelnemers en de keuze 'vlees' of 'vis'. In verband met de beschikbare ruimte kunnen maximaal 60 personen deelnemen.

De plannen voor het inmiddels traditionele Kerstdiner zijn nog in voorbereiding. Over de datum en prijs wordt u tijdig geïnformeerd.