info@seniorenraadvalkenburg.nl

Over ons

Wat is de Seniorenraad?

De Seniorenraad Valkenburg aan de Geul is door het gemeentebestuur in het leven geroepen om een bijdrage te leveren aan zijn streven om de specifieke behoeften en belangen van Valkenburgse Senioren zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen in de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid. Daaronder valt ook het beleid, dat gericht is op het bevorderen van de participatie van Senioren in de Valkenburgse samenleving. 

Na een achttal jaren van discussie, overleg en voorbereiding is op dringend verzoek van de Gemeenteraad toentertijd de Seniorenraad Nieuwe Stijl in het leven geroepen. Deze adviesraad ging 1 januari 2000 van start met negen leden van verschillende geledingen. De meest recente voorzitters van de Seniorenraad waren achtereenvolgend de heren Piet de Bakker, Ton Smeets en Guy Caelen.

Wat doet de Seniorenraad?

De Seniorenraad behartigt de belangen van zo’n 6000 Senioren in de Gemeente Valkenburg aan de Geul op het gebied van sociale verbondenheid, kunst en cultuur, recreatie, en tijdens de jaarlijkse Seniorendagen het geven van voorlichting over o.a. brandpreventie, valpreventie, en gehoorproblematiek. 

In de loop van de jaren heeft er een fundamentele verschuiving plaatsgevonden van adviesraad -vaak een papieren tijger- naar indirect advies via Adviesraad Sociaal Domein. Deze overkoepelende Organisatie staat garant voor het letterlijk overnemen van onze -gevraagde en ongevraagde- adviezen, daar waar het alsnog nodig mocht zijn. 

Inmiddels zijn wij een Seniorenraad, die met behulp van talrijke gevarieerde activiteiten, de Senioren waar mogelijk en noodzakelijk, poogt uit hun sociaal isolement te halen. Met andere woorden; we gaan aan de slag tegen EENZAAMHEID, dat is ons hoofddoel.

Wat in deze context zeker niet onvermeld mag blijven is de bijzonder fijne samenwerking ter realisatie van onze activiteiten met o.a. de verschillende Wethouders van de Gemeente Valkenburg aan de Geul, de Stichtingen Openluchttheater, Struikelstenen, Bokkenweken en Museum Valkenburg en het Platform Wereldburgerschap, met daarnaast nog talrijke ondernemers .  

Wat doet de Seniorenraad niet?

Zij kan geen advies uitbrengen voor individuele Senioren, daar zijn andere instanties voor in het leven geroepen.

Wel kunt u altijd vragen stellen via onze website, met de restrictie van doorverwijzing. Vergeet dan wel niet uw naam te vermelden én e-mailadres en telefoonnummer.

Organisatie

Dagelijks bestuur
1. Voorzitter Dhr. Jos Scholtes
2. Vice-voorzitter Dhr. Jef Pluijmen
3. Penningmeester Dhr. Jean Blom
4. Secretaris Mevr. Maria van de Pol

Leden van de seniorenraad
5. Dhr. Guy Caelen
6. Mevr. Roos Wouters
7. Mevr. Jenny Bastings
8. Dhr. Wim Baetsen
9. Mevr. Maria Braam
10.  Mevr. Marlène Nauts