info@seniorenraadvalkenburg.nl

Over ons

Wat is de seniorenraad?

De seniorenraad Valkenburg aan de Geul is door het gemeentebestuur in het leven geroepen om een bijdrage te leveren aan zijn streven om de specifieke behoeften en belangen van Valkenburgse senioren zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen in de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid. Daaronder valt ook het beleid, dat gericht is op het bevorderen van de participatie van ouderen in de Valkenburgse samenleving.

Wat doet de seniorenraad?

De seniorenraad behartigt de belangen van ouderen op het gebied van huisvesting, gezondheidszorg, sociale verbanden, cultuur, recreatie,sociaal-Economische positie, verkeer, vervoer e.d. Zij brengt zowel gevraagd als ongevraagd advies uit aan het gemeentebestuur. De seniorenraad adviseert over de belangen van ouderen als groep; niet als Individuele oudere. Dit is een zaak voor de ouderenbonden.

Wat doet de seniorenraad niet?

De seniorenraad kan niet adviseren voor, of over een individuele oudere.
Mochten er vragen zijn waarop niet direct een antwoord te vinden is dan kunt U deze altijd stellen bij de seniorenraad via het contactpagina. Vergeet niet uw naam, email-adres en telefoonnummer te vermelden.

Organisatie

Dagelijks bestuur
Voorzitter Dhr. G. Caelen

Vice-voorzitter Dhr. J. Pluijmen

Penningmeester Dhr. J. Blom

Secretaris Mevr. M.C.J. van de Pol

Bestuurslid

Dhr. F. Schippers

Leden van de seniorenraad

Mevr. T. van der Bijl

Mevr. R. Wouters

Mevr. J. Bastings

Dhr. W. Baetsen

Mevr. M. Braam

Mevr. E. Wolfs

Dhr. J Scholtes