info@seniorenraadvalkenburg.nl

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022

Eindelijk, eindelijk mocht de rem er af! Na 2 jaren Covid 19 waarin de Seniorenraad slechts op zeer beperkte wijze de Senioren van de Gemeente Valkenburg activiteiten kon aanbieden. Eind 2021 moesten wij zelfs improviseren met de kersttassenactie.

Gelukkig konden we in 2022 weer een volledig zomerprogramma presenteren. Een zomerprogramma dat bestond uit een variatie van bewegen, luisteren, reizen. Kortom; beleven. Er werden 21 activiteiten georganiseerd in een relatief korte zomerperiode van 4 maanden. Een druk, en zeer gevarieerd programma.

Ook werd er in November weer de traditionele Seniorendag georganiseerd in de Polfermolen.

Tot slot werd het jaar 2022 afgesloten met een Kerstdiner en werd er geluncht in de 7 kernen van de Gemeente.

Activiteiten die bedoeld zijn voor de ruim 6000 Senioren woonachtig in onze Gemeente. De belangstelling voor de activiteiten was nog enigszins terughoudend. De Seniorenraad denkt dat dat te maken heeft met de nasleep van Corona maar zeker ook vanwege het feit dat wij de Senioren in beperkte mate bereiken en zij dus onvoldoende op de hoogte zijn van de activiteiten die wij organiseren.

Reden waarom de Seniorenraad nadenkt over het verbeteren van de informatievoorziening aan de Senioren. U hoort hier op korte termijn meer over.

Een mooi voorbeeld hoe het anders kan, is de Filmvoorstelling die wij maandelijks organiseren op de laatste Vrijdag van de maand in ’t Geboew, Schin op Geul. Daar maken we gebruik van een Nieuwsbrief waarin we de nieuwe film introduceren en de Senioren op een eenvoudige wijze kunnen intekenen voor deelname aan de filmvoorstelling. In Januari 2023 leverde dat aanzienlijk meer deelnemers op dan in bv. in November 2022.

In 2021 was Covid 19 de grote spelbreker, in 2022 lijken de prijsverhogingen van energie en boodschappen, enz. dat te zijn waardoor ook de Senioren in de Gemeente de broekriem flink moeten aantrekken. Om de Senioren toch zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen aan de activiteiten deel te nemen proberen wij de eigen bijdrage voor die activiteiten zo laag mogelijk te houden.

In 2022 trad Guy Caelen na 8 jaar voorzitterschap van de Seniorenraad, terug als voorzitter. We hebben Guy eerder tijdens de Seniorendag uitgebreid bedankt voor zijn deskundige en inspirerende wijze waarop hij leiding gegeven heeft aan het bestuur van de Seniorenraad. Ik werd in Oktober 2022 gevraagd de voorzittershamer over te nemen en ik heb daar met veel enthousiasme mee ingestemd.

Ik wens u allen een Gezond 2023 en wij hopen u in grote getale te begroeten bij een van de activiteiten die wij in 2023 gaan organiseren en waarover wij u op korte termijn zullen informeren.

Jos Scholtes, voorzitter Seniorenraad Valkenburg.

Jaarverslag 2022

Image

Jaarverslag 2021

Image

Jaarverslag 2020

Image

Jaarverslag 2019

Image

Jaarveslag 2015

Image

Jaarveslag 2016

Image

Jaarveslag 2017

Image

Jaarverslag 2018

Image

Jaarveslag 2014

Image

Jaarveslag 2013

Image

Jaarveslag 2012

Image

Jaarverslag 2011

Image

Jaarveslag 2010

Image

Jaarveslag 2009

Image

Jaarveslag 2008

Image

Jaarverslag 2007

Image