info@seniorenraadvalkenburg.nl

Jaarverslagen

Jaarverslag 2021

En wederom moeten we in herhaling vervallen, waar het deze keer gaat om de uitvoeringen in het kalenderjaar 2021 . Praktisch niets van wat we ons met een “big smile “ voorgenomen hadden, wisten we, onderuit gehaald door CORONA, te realiseren, een dubbele min-min situatie dus.

Samenwerking was er in beperkte mate wel, met telkens daarbij de strenge overheidsregels strak in de gaten houdend. We mochten succes boeken door onze bijdrage via mankracht aan het bijzondere project Social Sofa, met het thema Vrede – Vrijheid - Valkenburg. Het ontwerp was van de hand van de kunstenares Marij van Aken, honderden mozaïeksteentjes gingen door onze handen. Deze Sofa zal na ongeveer plus minus 4 maanden intensief knippen en plakken een prominente plaats krijgen bij de Sint Nicolaas - en Sint Barbarakerk. En we zullen onze belofte gestand doen, voor wat betreft de tweede Social Sofa, om ook dan weer enthousiast mee te “versieren ”.

De tweede Social Sofa draagt als thema water / de Geul en is ontworpen door de kunstenares Claudia Volders, de realisatie vind plaats in het voorjaar van 2022. 

 À propos, de Geul: tegen ons eigen principe in trokken we de portemonnaie voor de slachtoffers ( Senioren!) van de Geuloverstroming middels een donatie en bovendien kregen zij een extra – Kerstpresentje.

Tenslotte, meer dan het memoreren waard, waren we actief voor ongeveer 200 alleenstaande Senioren van boven de 70 jaar, zij mochten een fijn Kerstpakket in ontvangst nemen namens de Seniorenraad en een aantal ondernemers.

Mij rest ieder lid van de Seniorenraad , die de belangen behartigt van ongeveer 6.000 Senioren in onze mooie gemeente , van harte te danken vanwege de vrijwillige inzet en verder de hoop uit te spreken , dat 2022

ons beter gezind moge zijn , denkend o.a. aan de Filmmiddagen , Samen Eten , het Zomerprogramma, de Seniorendag  en dat alles in samenwerking met talrijke instanties.

Guy Caelen, voorzitter Seniorenraad Valkenburg.

Jaarverslag 2021

Image

Jaarverslag 2020

Image

Jaarverslag 2019

Image

Jaarveslag 2015

Image

Jaarveslag 2016

Image

Jaarveslag 2017

Image

Jaarverslag 2018

Image

Jaarveslag 2014

Image

Jaarveslag 2013

Image

Jaarveslag 2012

Image

Jaarverslag 2011

Image

Jaarveslag 2010

Image

Jaarveslag 2009

Image

Jaarveslag 2008

Image

Jaarverslag 2007

Image